ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಚುನಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕ್ಷೇತ್ರ

ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಿ.ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ,

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ತುಮಕೂರು


 

ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

0816-2256757

9448455475

9013869190

ಪಿಎ:9845482752

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

08194-235001

9448365577

ಪಿಎ:9620139796

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

080-23617000

9480929142

9845029142

 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

Top

 

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in