ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು ಛಾಯಚಿತ್ರ ಕೋಶ
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ ನವೀಕೃತ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ[18.03.2017]
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ ನವೀಕೃತ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ[18.03.2017]
ದಿನಾಂಕ:5ರಿಂದ 7ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್,2016ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 2016-2017
ದಿನಾಂಕ:5ರಿಂದ 7ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್,2016ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 2016-2017
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆಫ್ ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು.
ಮೇಲೆ
logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in