ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ - ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವಿವರಗಳು

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರುಗಳು:-

  1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  2. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  3. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ.
  5. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ.

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

2

ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲೇಶ್

ಸದಸ್ಯರು

ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

3

ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೆ.

ಸದಸ್ಯರು

ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಸದಸ್ಯರು

ತೋವಿನಕೆರೆ

5

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ.ಜೆ.

ಸದಸ್ಯರು

ಊರುಕೆರೆ

6

ಶ್ರೀ.ವೈ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಊರುಕೆರೆ

7

ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ

ಸದಸ್ಯರು

ಹೆಬ್ಬೂರು

       

2. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ತಾವರೆಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

2

ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಟಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

3

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಸದಸ್ಯರು

ಕಡಬ ಕ್ಷೇತ್ರ

4

ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಆರ್.ಶಿವರಾಮಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಕೋಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ

5

ಶ್ರೀಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಗರಾಜು

ಸದಸ್ಯರು

ಯಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ

6

ಶ್ರೀ.ಮೈಲಾರಿ.ಎಂ.

ಸದಸ್ಯರು

ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

7

ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಪುರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ

3.ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದ ಗಂಗರಾಜು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

2

ಶ್ರೀ.ವೈ.ಹೆಚ್.ಹುಚ್ಚಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

3

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ

ಸದಸ್ಯರು

ರಂಗಾಪುರಕ್ಷೇತ್ರ

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಹಿತೇಶ್

ಸದಸ್ಯರು

ಚೇಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ

5

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಶೇಷಗಿರಿ

ಸದಸ್ಯರು

ಅಮೃತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ

7

ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಸದಸ್ಯರು

ಕಂದಿಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

1

ಶ್ರೀ.ಶಿವಕು ಮಾರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಗೂಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ

2

ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಯ್ಯ.ಟಿ.ಕೆ.

ಸದಸ್ಯರು

ಸಿ.ಟಿ.ಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

3

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ ದೇವಿ .ಎಂ.ಎನ್.

ಸದಸ್ಯರು

ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ

4

ಶ್ರೀ.ರಾಮಾಂಜನಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಹಾಗಲವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

5

ಶ್ರೀ.ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ

ಸದಸ್ಯರು

ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

6

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ

ಸದಸ್ಯರು

ಕಂದಿಕೆರೆ

7

ಶ್ರೀ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್.ಬಿ.ಸಿ.

ಸದಸ್ಯರು

ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ

5. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

1

ಶ್ರೀ.ಪಾಪಣ್ಣ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕೋಟಗುಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ

2

ಶ್ರೀ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ

3

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ ಉಮೇಶ್

ಸದಸ್ಯರು

ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

4

ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಚೌಡಪ್ಪ

ಸದಸ್ಯರು

ದೊಡ್ಡೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

5

ಶ್ರೀ.ಜಗನ್ನಾಥ.ಜಿ.ಹೆಚ್.

ಸದಸ್ಯರು

ಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ಅಂಬುಜಾ ಎನ್.ಆರ್.ಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

7

ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಎನ್.ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

ದಂಡಿನಶಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮೇಲೆ

logo
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು.
ಇ-ಮೇಲ್: ceo_zp_tmk@nic.in